Skip to main content
Vendrig werkt verfrissig
030 - 212 30 00 Meer weten of offerte aanvragen?

De 5 van Vendrig (‘veiligheid, ‘hygiënisch’, ‘transparant’, ‘inzichtelijk’ en ‘vertrouwd’) zetten we ook in om de wereld om ons heen een beetje gezonder en leefbaarder te maken en te houden.

Als meer dan 60 jaar oud familiebedrijf zien wij het als onze plicht naar mens, dier en milieu om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. We willen hier met veel kleine stapjes een grote bijdrage leveren. Zo sturen we bijvoorbeeld al jaren geen papieren facturen meer en bieden we als leerbedrijf kansen aan mensen om zich te ontplooien. Veel van deze mensen blijven bij ons werken en maken mooie stappen in hun carrière. Hier zijn we heel erg trots op!

Duurzaamheid gaat wat ons betreft dus niet alleen over het verminderen van de vaak gehoorde ‘CO2-voetafdruk’, maar omvat een veel bredere aanpak. Een aanpak die ook kijkt naar mensen en hun omgeving. Daarbij maken we keuzes met welke partners we willen samenwerken en welke activiteiten we ontplooien.

Waarom ‘verfrissig zijn’ en duurzaamheid samen gaan

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Onderstaande tabel laat een visuele weergave zien van deze SDG’s. 

Vendrig kiest de volgende MVO Thema’s voor de periode 2021-2030

Thema 1

Schoon water

Vendrig past circulariteit toe in haar wasprocessen zoals we die voor de klant hanteren. Al naar gelang het type vervuiling, reinigt Vendrig de kleding van de opdrachtgever via dry-clean (oliën en vetten) of natwas (organische bevuiling, zand, modder). 

Thema 2

Energie & Co2 besparing

Kleding die we niet na 1 was schoon krijgen, wassen we opnieuw. Dit noemen we een ‘overwas’. Door procesverbeteringen heeft Vendrig sinds 2019 het aantal ‘overwassingen’ weten te verminderen van 2,6% naar 1,3% op natwas.

Thema 3

Schoon en veilig transport

Al onze chauffeurs beschikken over de juiste rijbewijzen en geldige Code 95 (belastbaarheid van de chauffeur). Daarnaast is iedere wagen die sinds 2019 wordt aangeschaft voorzien van veiligheidssystemen als emergency break assist en lane warning system. 

Thema 4

Duurzaam textiel

Onze full service dienstverlening is een circulair proces: onze serviceverleners komen wekelijks langs alle locaties van de opdrachtgever om vuile kleding op te halen. Daarna reinigen we de kleding op de manier die past bij de specifieke situatie zoals deze bij de opdrachtgever op de locatie bestaat.

Thema 5

Voor de maatschappij

Vendrig zoekt actief naar partnerships als het op MVO-thema’s aankomt. Zo hebben wij de afgelopen jaren verschillende MVO partners omarmd.

Direct vragen over dit onderwerp?

Vraag het aan één van onze experts.

Neem contact opBel 030 – 212 30 00

Angela de Lange
Accountmanager Vendrig