Skip to main content
Vendrig werkt verfrissig
030 - 212 30 00 Meer weten of offerte aanvragen?

Lees hier alles wat je moet weten over onze privacy- en cookiepolicy

Privacy- en cookie policy Vendrig IJsselstein B.V.

Verwerkingsverantwoordelijke

Via de diensten van Vendrig IJsselstein B.V., haar handelsnaam Vendrig worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via de website.
De verwerkingsverantwoordelijke is Vendrig, gevestigd aan de Produktieweg 5, 3401 MG IJsselstein. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via [email protected].

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vendrig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan doordat wanneer je gebruikmaakt van het bestellen en traceren van goederen, het plaatsen van een sollicitatie, downloads, het stellen vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de website van Vendrig en E-service, zoals de webapplicatie Mijn Vendrig. Het is mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf moet verstrekken of dat je deze op eigen initiatief verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vendrig verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Sollicitatie
• Salarisbetaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Via de diensten van Vendrig IJsselstein B.V., haar handelsnaam Vendrig worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten via de website.
De verwerkingsverantwoordelijke is Vendrig, gevestigd aan de Produktieweg 5, 3401 MG IJsselstein. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via [email protected].

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Vendrig bewaart persoonsgegevens van werkkledingdragers zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we gegevens gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om gegevens te bewaren. Oud-medewerkers/oud-werkkledingdragers hebben het recht om in ons systeem geanonimiseerd te worden. Hiervoor dienen ze een e-mail te sturen naar: [email protected].

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vendrig verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vendrig gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Vendrig.nl maakt gebruik van Google Analytics, een systeem waarmee wij het gebruik van onze website kunnen meten. Zo kunnen wij zien welke pagina’s je bekijkt, welke browser je gebruikt en wat je schermresolutie is. Met deze informatie krijgen wij een beter beeld van onze bezoekers en kunnen wij onze website optimaliseren.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres of wachtwoord, uit cookies worden herleid. Ook kunnen ze geen computer infecteren met een virus. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vendrig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wij willen je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Vragen

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar [email protected].

 

Contactgegevens

Vendrig IJsselstein B.V.
Produktieweg 5
3401 MG
030 – 212 30 00
www.vendrig.nl
[email protected]